Lista artykułów

Programmes d’aide finacière de la part d’Union Européenne

Terma Sp. z.o.o. bénéficie de programmes européens d'aide de l'Union Européenne. A reçule financement reçu au titre de “Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na projekt inwestycyjny : Modernizacja procesów produkcyjnych grzałek, grzejników, urządzeń pneumatycznych i usług mechanicznych"pour le processus de production de radiateurs, d’appareils pneumatiques et de services mécaniques.