ZŁOTY INSTALATOR

Tytułu „Złotego Instalatora" za opracowanie i produkcję estetycznych grzejników rurkowych, Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji oraz redakcja POLSKIEGO INSTALATORA 1994.

Aktualności
Design
Ekologia
Historia
Jakość
Klienci
Nagrody
Pracownicy
Wizja