Wizja

Terma dążąc do ciągłego rozwoju i doskonalenia pragnie być jak najlepiej postrzeganą firmą pod względem jakościowym, technologicznym i innowacyjnym. Nadrzędnym celem strategicznym Spółki jest ciągłe doskonalenie, mające na celu przede wszystkim dostarczanie na rynek produktów o najwyższej jakości, atrakcyjnych wzorniczo, będących odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania Klientów.

Firma we wszelkich aspektach działalności kieruje się potrzebami i satysfakcją swoich Klientów. Stara się wychodzić naprzeciw innowacyjnym rozwiązaniom, wyznaczać nowe standardy i trendy we wzornictwie przemysłowym grzejników oraz galanterii grzejnikowej. Priorytetem Spółki jest jakość i design oferowanych produktów.

Aktualności
Design
Ekologia
Historia
Jakość
Klienci
Nagrody
Pracownicy
Wizja